Thư viện pháp luật

Các bước đặt booking trên website hãng tàu MAERSK (MSK).

Các bước đặt booking trên website hãng tàu MAERSK (MSK).

Trước hết cần nắm được thông tin chính trên booking, cảng đi, cảng đến, số hợp đồng, lịch tàu, ETD, tên hàng, loại và số lượng container
Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 V/v Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 V/v Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 V/v Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu
Thủ tục nhập khẩu rong biển sấy khô (chưa qua chế biến)

Thủ tục nhập khẩu rong biển sấy khô (chưa qua chế biến)

Rong biển sấy khô thuộc nhóm HS: 1212 có thuế NK ưu đãi: 10%. (Tùy từng nước mà xin C/O cho phù hợp để giảm thuế nk) Và chịu thuế VAT hàng nhập khẩu...
QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐỒ CHƠI TRẺ EM

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐỒ CHƠI TRẺ EM

Đối với hàng đồ chơi trẻ em sẽ được quy định trong các văn bản - Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ban hành ngày 16/6/2017
Công văn số 6464/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện Hiệp định EVFTA

Công văn số 6464/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện Hiệp định EVFTA

Công văn số 6464/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện Hiệp định EVFTA
Công văn số 6410/TCHQ-TXNK ngày 01/10/2020 của TCHQ v/v Xử lý thuế đối với hàng NK để sản xuất XK

Công văn số 6410/TCHQ-TXNK ngày 01/10/2020 của TCHQ v/v Xử lý thuế đối với hàng NK để sản xuất XK

Công văn số 6410/TCHQ-TXNK ngày 01/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng NK để sản xuất XK
Công văn số 6389/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D

Công văn số 6389/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D

Công văn số 6389/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D
DANH SÁCH ĐẠI LÝ HẢI QUAN DO TỔNG CỤC CÔNG NHẬN (tính đến ngày 24/8/2020)

DANH SÁCH ĐẠI LÝ HẢI QUAN DO TỔNG CỤC CÔNG NHẬN (tính đến ngày 24/8/2020)

DANH SÁCH ĐẠI LÝ HẢI QUAN DO TỔNG CỤC CÔNG NHẬN (tính đến ngày 24/8/2020)
Công văn số 6193/TCHQ-TXNK ngày 21/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại & quot; Máy xịt rửa xe

Công văn số 6193/TCHQ-TXNK ngày 21/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại & quot; Máy xịt rửa xe

Công văn số 6193/TCHQ-TXNK ngày 21/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại & quot; Máy xịt rửa xe & quot

0907036096