Công văn số 6193/TCHQ-TXNK ngày 21/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại & quot; Máy xịt rửa xe

Thiết bị cơ khí (hoạt động bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các thiết bị tương tự; máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự.

Phân nhóm 

842420 - Súng phun và các thiết bị tương tự:

 

- - Hoạt động bằng điện:

 

84242019 - - - Loại khác

 

 

Tải tệp nội dung toàn văn bản: cv6193tchq2020-7050.PDF

0907036096