QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐỒ CHƠI TRẺ EM

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐỒ CHƠI TRẺ EM

 

 

Đối với hàng đồ chơi trẻ em sẽ được quy định trong các văn bản

- Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ban hành ngày 16/6/2017 

Quy định về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học công nghệ

- QCVN 3:2009/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với đồ chơi trẻ em

Quyết định 3810/QĐ-BKHCN

Quyết định về việc công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học công nghệ (nếu mã HS có trong danh mục này, doanh nghiệp phải làm hợp quy)

 

Quy trình cụ thể cho hàng nhập khẩu
 

Bước 1: Đăng ký kiểm tra nhà nước bên chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TDC) nơi doanh nghiệp mở tờ khai. Hiện nay, đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải đăng kí hợp quy qua một cổng thông tin quốc gia đối với các tỉnh thành Hải Phòng, HCM, Bình Dương, Đồng Nai(phải đăng kí trước tài khoản để kích hoạt mất 24h). Link: https://vnsw.gov.vn/

Bước 2: Sau khi đăng kí và được chi cục tiếp nhận có mã hồ sơ, mang mã này ra hải quan để làm thủ tục thông quan hàng.
 

Bước 3:   Đăng ký chứng nhận hợp quy tại đơn vị được chỉ định (phần này sẽ có trong phần đăng kí ở 1 cửa – chọn tổ chức chứng nhận) hồ sơ gồm: CONTRACT, INVOICE, BILL, PACKING LIST, TỜ KHAI
 

Bước 4:   Lấy mẫu thử nghiệm
 

Bước 5:  Test kết quả đạt, đơn vị chỉ định cấp chứng nhận hợp quy
 

Bước 6:   Tổ chức chứng nhận up chứng thư và doanh nghiệp up chứng thư bản scan để hoàn tất việc kiểm tra nhà nước trong vòng 15 ngày. Tổ chức chứng nhận gửi bản cứng doanh nghiệp lưu.

 

Xong các bước này doanh nghiệp được dán nhãn CR đưa ra thị trường.

 

 

  • Trường hợp có vướng mắc hoặc cần tư vấn chi tiết về cước vận chuyển và các mặt hàng khác, bạn liên hệ trực tiếp Khánh 0908 848 671 (Zalo-0989930895) để được tư vấn báo giá miễn phí.

 

0907036096