Công văn 6358/TCHQ-GSQL V/v thủ tục nhập khẩu rượu

Hồ sơ nhập khẩu rượu gồm:

- Các chứng từ quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

- Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương cấp đối với mặt hàng rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP): 01 bản chụp.

Đối với mặt hàng rượu có độ cồn dưới 5,5 độ, thương nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính trước khi nhập khẩu theo mẫu số 14 mục II Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP) và không phải nộp chứng từ này cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu.

- Chứng từ chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.

Bên cạnh đó, rượu nhập khẩu phải được dán tem, ghi nhãn hàng hóa theo quy định và chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế. Khi kiểm tra hồ sơ, công chức hải quan phải kiểm tra, đối chiếu thông tin về tên rượu, tên nhà cung cấp nước ngoài trên tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, chứng từ chứng nhận an toàn thực phẩm với Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương cấp....

Tải tệp nội dung toàn văn bản: 6358_tchq-gsql-ngay-29-9-2020-5255.pdf

0907036096