Hỗ trợ nhanh 24/7

"Theo quy định hiện tại, đối với xe container thì sau 22h mới được vào trung tâm thành phố. Một số địa bàn khác thì do đường nhỏ, hoặc cấm giờ và tính chất sản xuất xuyên đêm của một số khách hàng, chúng tôi luôn có đội ngũ trực đêm, sẵn sàng giao hàng cho khách hàng vào giữa đêm. Đảm bảo đúng quy định và đúng tiến độ".

 

 

 

Tiêu chí khác

0907036096