Thư viện pháp luật

Thủ tục xuất khẩu Hạt điều

Thủ tục xuất khẩu Hạt điều

Về mặt chính sách xuất khẩu: Hạt điều không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu nên không cần giấy phép xuất khẩu.(Xuất khẩu bình...
Thủ tục xuất khẩu trà (chè khô)

Thủ tục xuất khẩu trà (chè khô)

Về mặt chính sách xuất khẩu: Mặt hàng trà (chè khô) không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu nên không cần giấy phép xuất khẩu.(Xuất...
Thủ tục nhập khẩu tấm nhựa PVC

Thủ tục nhập khẩu tấm nhựa PVC

Về mặt chính sách nhập khẩu: Tấm nhựa PVC không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên...
Thủ tục nhập khẩu tơ tằm thô (chưa xe)

Thủ tục nhập khẩu tơ tằm thô (chưa xe)

Về mặt chính sách nhập khẩu: Tơ tằm thô chưa xe không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên...
Thủ tục nhập khẩu nhựa PP dạng hạt (Polypropylen)

Thủ tục nhập khẩu nhựa PP dạng hạt (Polypropylen)

Về mặt chính sách nhập khẩu: Mặt hàng hạt nhựa này không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm...
Thủ tục nhập khẩu dầu trắng Paraffin

Thủ tục nhập khẩu dầu trắng Paraffin

Về mặt chính sách nhập khẩu: Mặt hàng dầu trắng Paraffin này không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải...
Thủ tục nhập khẩu nhựa PET nguyên sinh, dạng hạt

Thủ tục nhập khẩu nhựa PET nguyên sinh, dạng hạt

Về mặt chính sách nhập khẩu: Mặt hàng hạt nhựa này không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm...
Thủ tục nhập khẩu chai keo xịt phun - dán định vị

Thủ tục nhập khẩu chai keo xịt phun - dán định vị

Về mặt chính sách nhập khẩu: Mặt hàng chai keo xịt không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra...
Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa từ dầu mỏ (C9 Petroleum Resin)

Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa từ dầu mỏ (C9 Petroleum Resin)

Về mặt chính sách nhập khẩu: Mặt hàng hạt nhựa này không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm...
Thủ tục nhập khẩu màng PVC (PVC Film)

Thủ tục nhập khẩu màng PVC (PVC Film)

Về mặt chính sách nhập khẩu: Mặt hàng màng PVC không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên...

0907036096