Thư viện pháp luật

Thủ tục nhập khẩu ổ cắm, phích cắm điện

Thủ tục nhập khẩu ổ cắm, phích cắm điện

Về mặt chính sách nhập khẩu: Mặt hàng ổ cắm, phích cắm điện này không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng...
Thủ tục nhập khẩu lạc (đậu phộng)

Thủ tục nhập khẩu lạc (đậu phộng)

Về mặt chính sách nhập khẩu: Mặt hàng lạc (đậu phộng) này thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên nghành trước khi thông quan nhập khẩu.(Phải kiểm...
Danh sách các chi cục kiểm dịch thực vật

Danh sách các chi cục kiểm dịch thực vật

Theo quyết định số 664/2014/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 04 tháng 4 năm 2014 và văn bản số 4361/BNN-TCCB ngày...
Quy trình đăng ký Kiểm dịch thực vật hàng nhập khẩu

Quy trình đăng ký Kiểm dịch thực vật hàng nhập khẩu

Danh mục các vật thể phải kiểm dịch thực vật nhập khẩu được quy định tại quyết định số 2515/QĐ- BNN-BVTV ban hành bởi cục kiểm dịch thực vật...
Thủ tục xuất khẩu chuối

Thủ tục xuất khẩu chuối

Về mặt chính sách xuất khẩu: Mặt hàng chuối không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu nên không cần giấy phép xuất khẩu.(Xuất khẩu...
Thủ tục xuất khẩu thanh long

Thủ tục xuất khẩu thanh long

Về mặt chính sách xuất khẩu: Mặt hàng thanh long không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu nên không cần giấy phép xuất khẩu.(Xuất khẩu...
Thủ tục xuất khẩu củ gừng tươi

Thủ tục xuất khẩu củ gừng tươi

Về mặt chính sách xuất khẩu: Củ gừng tươi không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu nên không cần giấy phép xuất khẩu.(Xuất khẩu...
Thủ tục xuất khẩu dầu dừa

Thủ tục xuất khẩu dầu dừa

Về mặt chính sách xuất khẩu: Dầu dừa không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu nên không cần giấy phép xuất khẩu.(Xuất khẩu bình...
Thủ tục xuất khẩu dừa trái (quả)

Thủ tục xuất khẩu dừa trái (quả)

Về mặt chính sách xuất khẩu: Trái dừa không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu nên không cần giấy phép xuất khẩu.(Xuất khẩu bình...
Thủ tục xuất khẩu hạt tiêu

Thủ tục xuất khẩu hạt tiêu

Về mặt chính sách xuất khẩu: Hạt tiêu không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu nên không cần giấy phép xuất khẩu.(Xuất khẩu bình...

0907036096