Thư viện pháp luật

Thủ tục xuất khẩu ống hút cỏ, ống hút tre, ống hút làm từ gạo

Thủ tục xuất khẩu ống hút cỏ, ống hút tre, ống hút làm từ gạo

1. Về mặt chính sách xuất khẩu: Ống hút cỏ, tre, gạo không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu nên không cần giấy phép xuất khẩu.(Xuất...
Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh

Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh

1. Về mặt chính sách nhập khẩu: Thiết bị vệ sinh không phải kiểm tra chuyên nghành khi làm thủ tục thông quan  Nhập khẩu bình thường. (Thiết bị vệ...
Thủ tục nhập khẩu da bò đã thuộc

Thủ tục nhập khẩu da bò đã thuộc

1. Về mặt chính sách nhập khẩu: Da bò đã thuộc không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên...
Thủ tục nhập khẩu chế phẩm làm sạch công nghiệp

Thủ tục nhập khẩu chế phẩm làm sạch công nghiệp

1. Về mặt chính sách nhập khẩu: Các chế phẩm làm sạch không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm...
Thủ tục nhập khẩu bột màu hữu cơ (dùng trong nghành nhựa, sơn, mực in...)

Thủ tục nhập khẩu bột màu hữu cơ (dùng trong nghành nhựa, sơn, mực in...)

1. Về mặt chính sách nhập khẩu: Bột màu không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên nghành...
Thủ tục nhập khẩu mực in và hộp mực in.

Thủ tục nhập khẩu mực in và hộp mực in.

1. Về mặt chính sách nhập khẩu: Mực in và hộp mực in không nằm trong loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu, không thuộc loại hàng hóa phải kiểm...
Thủ tục nhập khẩu móc neo tàu

Thủ tục nhập khẩu móc neo tàu

Về mặt chính sách nhập khẩu: Móc neo tàu thuộc loại hàng hóa không phải kiểm tra chuyên nghành khi nhập khẩu  Nhập khẩu bình thường. Về mặt chính...
Quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thông tư này quy định tiêu chí, hồ sơ, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả linh kiện, phụ tùng,...
Thủ tục nhập khẩu thức ăn thủy sản

Thủ tục nhập khẩu thức ăn thủy sản

Về mặt chính sách nhập khẩu: Thức ăn thủy sản nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng trước khi thông quan. Thực hiện theo điều 20, Nghị định...
Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

1. Về mặt chính sách nhập khẩu: Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng trước khi thông quan. Thực hiện theo điều 20, Nghị định...

0907036096