Thư viện pháp luật

Công văn 6358/TCHQ-GSQL V/v thủ tục nhập khẩu rượu

Công văn 6358/TCHQ-GSQL V/v thủ tục nhập khẩu rượu

Công văn 6358/TCHQ-GSQL V/v thủ tục nhập khẩu rượu
Quy định mới về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Quy định mới về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

​Ngày 21/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan. Quyết định...
Công văn số 6093/TCHQ-TXNK ngày 17/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Lấy mẫu thép hình chữ H, I

Công văn số 6093/TCHQ-TXNK ngày 17/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Lấy mẫu thép hình chữ H, I

Công văn số 6093/TCHQ-TXNK ngày 17/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Lấy mẫu thép hình chữ H, I
Công văn 6068/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2020, v/v tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc NK

Công văn 6068/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2020, v/v tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc NK

Công văn số 6068/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu
Công văn số 5918/TCHQ-GSQL ngày 9/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý phế liệu tồn đọng

Công văn số 5918/TCHQ-GSQL ngày 9/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý phế liệu tồn đọng

Công văn số 5918/TCHQ-GSQL ngày 9/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý phế liệu tồn đọng
Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

Công văn số 5892/TCHQ-TXNK ngày 08/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế
Phân loại hàng hóa (đối với mặt hàng

Phân loại hàng hóa (đối với mặt hàng "Bàn là cây sử dụng hơi nước")

Công văn số 5929/TCHQ-TXNK ngày 09/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa (đối với mặt hàng "Bàn là cây sử dụng hơi nước")
Công văn số 5864/TCHQ-TXNK ngày 04/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng hóa thuê DNCX gia công

Công văn số 5864/TCHQ-TXNK ngày 04/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng hóa thuê DNCX gia công

Công văn số 5864/TCHQ-TXNK ngày 04/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng hóa thuê DNCX gia công
THÔNG TƯ Số: 19/2020/TT-BCT

THÔNG TƯ Số: 19/2020/TT-BCT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG YÊU CẦU LỆNH ĐIỆN TỬ QUA WEBSITE (SSDO)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG YÊU CẦU LỆNH ĐIỆN TỬ QUA WEBSITE (SSDO)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG YÊU CẦU LỆNH ĐIỆN TỬ QUA WEBSITE (SSDO)

0907036096